stadstuin

  • ontwerp
  • bloeikalender
  • één van de pagina's van de plantenlijst waarmee planten besteld kunnen worden
  • het beplantingsplan laat zien op welke plaats welke bomen, struiken en planten komen
  • oude situatie
  • tijdens de aanleg
  • oude situatie
  • tijdens de aanleg worden de nieuwe contouren al zichtbaar

Deze stadstuin was volledig bestraat. De eigenaresse wilde haar tuin meer als echte tuin beleven. De tuin moest ook groter lijken. In het ontwerp is gebruikgemaakt van schuine lijnen om de tuin groter te laten lijken. Ook zijn er meerdere ‘kamers’ gemaakt.